Se bilder fra hytteutviklingen på Lygna. Fra og med felt 1 til og med felt 3 som er under utbygging.