top of page

Informasjon fra grunneier - BTA

Serviceavgift

Som det framgår av salgsdokumentene faktureres det årlig en serviceavgift. Denne faktureres pr kalender år. Det tilbys tilleggsbrøyting med brøytestikk på egen tomt. Serviceavgift for kalenderåret med tillegg for brøyting/strøing av stikkveg for vinteren faktureres av BTA våren etter endt vintersesong. I tillegg har årsmøte i hytteforeningen vedtatt at det skal gis et bidrag til Øståsen Skiløyper årlig på kr 500, samt kr 100 i medlemsavgift til hytteforeningen. Dette blir fakturert av BTA sammen med serviceavgift og tilleggsbrøyting/grusing.

  • Sommervedlikehold av alle veger - Grusing, skraping, grøfter, støvbinding. Tiltak med sjikaner, skilter, ferist etter Lygnalivegen og sideveger.

  • Vintervedlikehold av alle veger - Snøbrøyting, strøgrus, høvling, tining av renner. Vedlikehold, tilsyn og etterfylling av strøgrus i gruskasser på alle felt.

  • Vedlikehold og drift av el-bommer, lys og kamera, miljøstasjonen, akebakke, skibånd, gapahuk etc, utmarksgjerde rundt felt 1-2-3, åpne og lukke grinder.

  • Parkeringskontroll av Apcoa vedrørende ubudene gjester på hyttefeltet.

  • Drift og vedlikehold av brøyteapp

Veger, el-bom

​Hovedvegene i hyttefeltet eies av BTA, mens stikkvegene inn på tomtene er de enkelte tomteeiers ansvar. Hovedvegene brøytes av BTA. Tilleggsbrøyting/strøing av stikkveger og brøytestikk utføres dersom ikke annet er avtalt. Gi beskjed til BTA v/Kasper her hvis stikkvegen ikke skal brøytes/strøs denne vinteren. Sørg for at stikkvegen er ryddet for byggematerialer, søppel o.l før snøen kommer. For tilgang til el-bom via mobil kontakt Kasper her. Sendt navn og telefonnummer til de som skal ha tilgang.

Hyttetjenester - tilleggs brøyting/grusing av egen hyttetomt

For å effektivisere brøytingen har BTA tatt i bruk et datasystem der hytteeiere og hyttebrukere melder ankomst til hytta, slik at brøytemannskapet vet når og hvilke hytter det skal brøytes for. Dette systemet heter Hyttetjenester. Se mer info på www.hyttetjenester.net

 

Hyttetjenester er et system som forenkler administreringen av brøytetjenester. Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne. Hytteeierne får tildelt en brukerprofil for å melde ankomst til hytta. Når hytteeierne er registrert i systemet får de tilsendt en SMS med innloggingsinformasjon og passord. Hytteeierne logger seg inn via websiden www.hytteankomst.no  eller via mobilappen for å melde ankomst til hytta.

 

Ankomst må registreres innen kl. 12 dagen før ankomstdag. Ankomst lørdag eller søndag må registreres innen kl. 12 torsdag. Dette er for at vi skal kunne planlegge nok mannskap til helgene.

 

Ved bestilling etter fristen vil dere få opp en melding om «sen bestilling». Dette betyr ikke at det ikke blir brøytet hos dere, men at dere stiller lenger bak i køen.

Vaktmester / Entreprenør

Almenningen er behjelpelig med vaktmestertjenester for hyttefolket. Vi har maskiner og mannskap til grusing av veger og plasser, hogst, og levering og oppsetting av skigard. Ta kontakt med oss på telefon 61336490 eller post@b-t-a.no dersom dere har behov for å få gjort en jobb.

Miljøstasjonen

Miljøstasjonen fungerer godt. Antall søppelkasser økes etter antall hytter som blir bygd på feltene.

Glass/metallkonteiner er på plass. Vi minner samtidig om at det kun skal kastes husholdningsavfall i disse dunkene. Papp, plast, glass, bygningsavfall og annet avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen i Mohagen, Mohagalia 11, 2770 Jaren. Bygningsavfall fra hyttebygging skal ikke kastes i miljøstasjonen.

Sykkel-/ turløyper - felles dugnad

BTA har i samarbeide med hytteeiere på Lygna årlig utbedret stier i nærområdet. Dette er en veldig trivelig og nyttig tradisjon!

Tusen takk til alle som bidrar med dugnad!

Ski – Øståsen Skiløyper

Øståsen Skiløyper (ØS) fikk ny maskin i desember 2018. ØS har da en 2015 modell og en 2019 modell. Webkamera er på plass og gir klare fine bilder, se værstasjon. Det anbefales å bruke iMarka-appen fra Skiforeningen eller www.hadeland-ski.no, for turforslag og løypestatus.

Følg med på løypekartet: iMarka og Hadelandsåsen.

Serviceavgift dekker:

bottom of page