DJI_0621 copy.jpg

Ledige tomter felt 5

Brandbu og Tingelstad Almenning har regulert hyttefelt 5 på Lygna. Etter at feltet er godkjent i Gran kommune, vil BTA sette i gang grunnarbeider på feltet og opparbeide selveiertomter. Det nye feltet ligger vendt mot sørvest, og vil ha en praktfull utsikt over Hadeland og fjellene i vest. Skiløyper og turstier vil bli tilknyttet feltet. Det antas salgsstart i 2022. 

          For mer informasjon kontakt Olav Struksnæs på tlf; 415 36 000, eller olav@b-t-a.no

kart-bakgrunn.jpg

Hogst er nå foretatt i felt 5

Vi avventer behandling i Gran kommune om videre drift. I løpet av våren vil hver tomt bli merket ute på feltet. 

IMG_3458.jpeg