DJI_0621 copy.jpg

Lygna hyttefelt 5

Brandbu og Tingelstad Almenning har regulert et nytt hyttefelt 5 på Lygna. Etter at feltet er godkjent i Gran kommune, vil BTA sette i gang grunnarbeider på feltet og opparbeide 61 selveiertomter.

Det nye feltet ligger vendt mot sørvest, og vil ha en praktfull utsikt over Hadeland og fjellene i vest.

Skiløyper og turstier vil bli tilknyttet feltet.

Forhåndssalg – og prisliste fra 12. november 2022!
Forventet byggeklart høsten 2023.

          For mer informasjon kontakt Olav Struksnæs på tlf; 415 36 000, eller olav@b-t-a.no

Ledige tomter felt 5

Oppdatert kart: 12.11.2022
Priser fra 12.11.2022-31.12.22

Reserverte tomter:

Solgte tomter:

kart-bakgrunn.jpg
Tomtemarkering 3.jpg

Hogst er foretatt
i felt 5, og tomtene merket!

Velkommen til visning alle dager!

 

Hver tomt er merket med nummeret skilt ute i terrenget med tomtenummer og areal.

Tomtemarkering.jpg