DJI_0621 copy.jpg

Ledige tomter felt 5

Brandbu og Tingelstad Almenning har regulert hyttefelt 5 på Lygna. Etter at feltet er godkjent i Gran kommune, vil BTA sette i gang grunnarbeider på feltet og opparbeide selveiertomter. Det nye feltet ligger vendt mot sørvest, og vil ha en praktfull utsikt over Hadeland og fjellene i vest. Skiløyper og turstier vil bli tilknyttet feltet. Det antas salgsstart i 2022.

          For mer informasjon kontakt Olav Struksnæs på tlf; 415 36 000, eller olav@b-t-a.no

kart-bakgrunn.jpg
Tomtemarkering 3.jpg

Hogst er foretatt
i felt 5

Vi avventer behandling i Gran kommune om videre drift.

 

Nå er hver tomt merket med skilt hvor tomtene er nummeret ute i terrenget med tomtenummer og areal.

Tomtemarkering.jpg
IMG_3458.jpeg