top of page
Visit Innlandet - 2021_01_05_Lygnasæter_vinter_lushaugtårnet_DJI_0357.jpg

Ved ulykker i Lygnaområdet og Hadelandsåsen kan følgende personer kontaktes:

Vi har tilgang på snøscooter med slede og båre, samt førstehjelpsutstyr. 

Lygnasæter Hotell

Betjent/åpent fra kl 07.00.23.00

Vakttelefon utenom åpningstider tlf 613 28 613

Kjell Staff

Løypekjører - Øståsen Skiløyper

Tlf. 916 84 201

Kasper Andresen

Drifssjef Brandbu og Tingelstad Almenning

Tlf. 918 17 909

Trond Øverlier

Lygnasæter Hotell

Tlf. 913 28 932

Sigmund Hamar

Løypekjører - Øståsen Skiløyper

Tlf. 901 02 042

Bjørn Svevnerud

Brandbu og Tingelstad Almenning

Tlf. 911 13 989

Hjertestartere er plassert på Lushaughytta, Lygasæter Hotell og Lygna Skisenter.

bottom of page